ul. B. Chrobrego 3a,
64-100 Leszno

Tańce i przyśpiewki hazackie na dudy wielkopolskie i skrzypce podwiązane w stroju Bb

zrealizowane i upowszechnione w ramach programu stypendialnego

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci.

opr. Michał Umławski - stypendysta

01.06.2020 – 31.08.2020

image001

 

     Zrealizowano w ramach programu stypendialnego

    Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci.

 

 

Wiązanka I Hazacka

 

1. Wiwat, okrągły, chodzony... – wiwat marsz (Przyjacielski/wprowadzany)

przygrywka
f es d c b F

//b b b b b F b c d d d d d c b d f f f f g f es d c b c d c c//
//es es es es d c d d d d c b F a c c c a c c b c d [es f g f d ]1 [c b b]2//

końcówka
b c d es f f g f d d c c b

 

2. Grejcie dudki grejcie… - równy

przygrywka
f es d c b F

// b b b d f d b d f d c c es g f d b G b b c a F F//
//F b c c c a b c d d d b d f es c b G b b c a F F//

końcówka
b c d es f g f f es d c b c d c b


3. Hazackie piosynki... – wiwat (Babcia lubi śpjywać…)

przygrywka
f es d c b F

b b b b g f f es c c d b b b b b g f f es c c d b
b d d c a F F a c c b d b d d c a F F a c c b b

końcówka
b c d es f f g f d d c c b

 

4. Ceglorz 2x - równy

przygrywka
f es d c b F

//b F d c b a G F b F d b f f f f//
g es es g g f d d f f es d c es d c b d f g es es g g f d d f f es d c es d c b d b

końcówka
b c d es f g f f es d c b c d c b

 

5. Wiwat bratu memu… - wiwat

przygrywka
f es d c b F

//b f f d es g b f f es d c//
//d b a b c a F F F F F [a c es]1 [a c b]2//

końcówka
b c d es f f g f d d c c b

 

6. A kto wyrwoł kokotowi pióra… - równy

przygrywka
f es d c b F

b c d d d c es d c b d es f f f d g f es c
es g d f c d es d c f es g d f c d es d c b

końcówka
b c d es f g f f es d c b c d c b

 

7. Nasza panna Maryjanna – siber

przygrywka
f es d c b F

//d b b b d b b b d d es d d c c es c c c es c c c es g f es d c b//
//f f g f es d c es g f es [d es f]1 [d c b]2//

końcówka
b c d es f f g f d d c c b

 

8. Szewc – równy

przygrywka
f es d c b F

//d b d f c a c es d b d f c a c b//
//b d d d d d c b a c c c c c a F F a c es [c d f]1 [c d b]2//

końcówka
b c d es f g f f es d c b c d c b

 

9. Kozioł nie umar ino zdech – szocz

przygrywka
f es d c b F

//f d d c b a c c es c c b a b d d f d d c b a c g f f es b c b b//
//b c d b c d d c c c d es c d es es d d b c d b c d d c g f f es b c b b//

końcówka
b c d es f f g f d d c c b

 

10. Wisielok – polka/siber

przygrywka
f es d c b F

F b b b b d c b c F a c c c c es d c d
//f d d d f f g f es c c c es g f es d c b//

końcówka
b c d es f f g f d d c c b