ul. B. Chrobrego 3a,
64-100 Leszno

Plakat

Plakat 22

II Rawicki Maraton Dudziarski

II Turniej Tańców Regionalnych

organizowane są w ramach zadania

WIWATOWISKO 2.2

 

PROGRAM

Rynek w Rawiczu

12 czerwca 2022 r.

(niedziela)

 

10:00 – rejestracja uczestników i zgłoszenie repertuaru w II Rawickim Maratonie Dudziarskim

11:00 – 13:00 przesłuchania konkursowe RMD

12:00 - rejestracja uczestników i zgłoszenie repertuaru w II Turnieju Tańców Regionalnych

13:00 – 16:00 – pokazy konkursowe TTR

16:00 – 17:00 – występy lokalnych zespołów regionalnych

17:00 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursach RMD i TTR

 

Ze względu na ilość zgłoszeń program może ulec zmianie.