ul. B. Chrobrego 3a,
64-100 Leszno

Fundator

Michał Umławski

Michał Umławski - urodził się w Rawiczu 16 sierpnia 1980 roku. Z wykształcenia etnograf, absolwent Uniwer-sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na Wydziale Historycznym, kierunku: etnologia i antropologia kultu-rowa. Obecnie jest instruktorem Dziecięco-Młodzieżowej Kapeli Dudziarskiej, działającej przy Fundacji Du-dziarz.eu-Wielkopolskie Kapele Dudziarskie. Jako nastę-pca odpowiedzialny za kontynuację dudziarskich tradycji na terenie Leszna, we wrześniu 2013 roku przejął schedę po Stefanii Raupis, działającej przez ponad 30 lat na rzecz folkloru na terenie Wielkopolski.
Wychował się w podrawickim Szymanowie, wsi, która dba o regionalne tradycje i pielęgnuje grę na dudach, taniec i śpiew. Od 10. roku życia był człon-kiem Młodzieżowego Zespołu Regionalnego i kapeli dudziarskiej „Wisieloki” z Szymanowa. Za namową Anny Brzeskot w 1992 roku rozpoczął naukę gry na dudach u Franciszka Brzeskota, współzałożyciela „Wisieloków”. Nie było to łatwe przedsięwzięcie; nie tylko ze względu na specyfikę instrumentu, ale też na osobę mistrza Brzeskota, który był bardzo wymagającym nauczycielem. Pierwszy sukces odniósł w 1994 roku, kiedy po występie w kategorii „Mistrz-Uczeń” (mistrz Franciszek Brzeskot i uczeń Michał Umławski) na Turnieju Dudziarzy Wielkopolskich w Kościanie został przyjęty do grona dudziarzy wielkopolskich.


W 1996 roku M. Umławski został wysłany przez F. Brzeskota na swoje pierwsze warsztaty dudziarskie, gdzie spotkał pasjonatów ludowego muzy-kowania. Byli to między innymi członkowie Dziecięco-Młodzieżowej Kapeli Dudziarskiej z Leszna. Jako jeden z nielicznych posiadł umiejętność budowa-nia dud wielkopolskich, dzięki czemu tradycje związane ze szczegółami tech-nicznymi budowy przetrwają dla następnych pokoleń. Miał okazję poznać warsztat dudziarski dwóch budowniczych: Franciszka Brzeskota i Edwarda Ignysia. Swój pierwszy instrument zbudował w 1996 roku. Wkrótce powstały kolejne trzy instrumenty, z których jeden w roku 2000 został zakupiony przez Zespół Pieśni i Tańca „Cepelia” z Poznania jako upominek dla Ojca Świętego Jana Pawła II.
W 2001 roku M. Umławski był inicjatorem i jednym z organizatorów warsztatów dudziarskich w Szymanowie – swojej rodzinnej miejscowości.
Jako instruktor, dudziarz i budowniczy dud M. Umławski dba o zachowanie tradycyjnych melodii, charakterystycznych dla Wielkopolski. Przekazuje swoją wiedzę i umiejętności młodszym adeptom sztuki gry na dudach i skrzypcach podwiązanych. Współpracuje i prowadzi kapele dudziarskie w kilku ośrodkach na terenie Wielkopolski. Uczestniczy w imprezach folklorystycznych na terenie Wielkopolski, a jego uczniowie zdobywają nagrody i wyróżnienia.
Jednym z najważniejszych wyróżnień dla każdego dudziarza jest zdobycie nagrody na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazi-mierzu Dolnym nad Wisłą. M. Umławski co roku przywozi stamtąd nagrody i wyróżnienia. Początkowo jako uczeń, a w chwili obecnej już jako mistrz sztuki dudziarskiej, zdobywa na kazimierzowskiej scenie nagrody w kategorii „Duży-Mały”. W 2013 roku został tam również nagrodzony w kategorii solistów in-strumentalistów. Dzięki swoim umiejętnościom popularyzuje wielkopolską muzykę dudziarską na terenie kraju i za granicą.