ul. B. Chrobrego 3a,
64-100 Leszno

Projekty i działania

Złożone wnioski / otrzymane dotacje na 2018

Prezydent Miasta Leszna

- Szkoła tradycji leszczyńskiego folkloru muzycznego

- Inicjatywa Lokalna

 

MKiDN

- Wiawatowisko

- Kapela Dudziarska "Ignysie" - spuścizna po Mistrzu Edwardzie Ignysiu

- Stypendium twórcze 2018 II

 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

- Wspieranie przedsięwzięć mających na celu upowszechnienie wiedzy na temat Wielkopolski wśród dzieci i młodzieży.

"Wiwatem zakręcona południowa Wielkopolska"

 

Narodowe Centrum Kultury

- III Międzynarodowy Festiwal Muzyków Ludowych w Rawiczu

 

Muzeum Historii Polski - Patriotyzm Jutra

- "Wiwatem zakręcona południowa Wielkopolska"

 

FIO 2018

 

Burmistrz Gminy Rawicz

- Organizacja III Międzynarodowego Festiwalu Muzyków Ludowych im. BolesławaOrganizacja II Międzynarodowego Festiwalu Muzyków Ludowych im. Bolesława Kupczyka i Mieczysława Lipnego