ul. B. Chrobrego 3a,
64-100 Leszno

Wisieloki

Kalendarium Kapeli Dudziarskiej WISIELOKI 1980-1996

26-29 czerwiec 1980r. – Udział kapeli w składzie: Antoni Krzyżoszczak (dudy) i Stanislaw Nawrot (skrzypce), w XIV Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Za najlepszego instrumentalistę konkursu uznano S. Nawrota.

Wrzesień 1980r. A. Krzyżoszczak i S. Nawrot wzięli udział w XI Spotkaniu Wielkopolskich Dudziarzy w Kościanie. Wystąpili także w Krasnymstawie na imprezie „Chmielaki”

Październik 1980r. – Występ w Rydzynie dla gości z Niemiec, Australii i Japonii.

1981

26-28 czerwiec w XV Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Kapela w składzie A. Krzyżoszczak i S. Nawrot otrzymała drugą nagrodę.

1982

26 luty – występ na zaproszenie Spółdzielni Mieszkaniowej w klubie „Neptun” z okazji imprezy pod nazwą „Tu jest moje miejsce”

30 maj – występ w Toruniu z okazji jarmarku.

18 czerwiec – kapela „Wisieloków” wystąpiła na VII Ogólnopolskiej Konferencji Kapel Dudziarskich w Poznaniu. Za występ ten otrzymali nagrodę, wyróżnienie oraz dyplom z podziękowaniem za podtrzymywanie tradycji ludowego muzykowania.

1983

17-19 czerwiec – kapela zespołu „Wisieloki” wystąpiła na VIII Ogólnopolskiej Konferencji Kapel Dudziarskich w Poznaniu. W konkursie kapel zajęła I miejsce.

składz

12 listopada – w „Domu Dziennikarza” w Lesznie kapela dudziarska zespołu „Wisieloki” w ie: A Krzyżoszczak i S. Nawrot otrzymała z inicjatywy tygodnika „Barwy” nagrodę im. Oskara 1984

31 marca – do Szymanowa przyjechali pracownicy Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk – dr Piotr Kolberga. Dahling i mgr Zbigniew Przerębski, którzy nagrali repertuar kapeli dudziarskiej „Wisieloki”.

15-16 marca – udział kapeli w przeglądzie weryfikacyjnym dokonanym przez przedstawicieli Ogólnopolskiej Rady Ludowych Zespołów Artystycznych oraz Ośrodek Kultury Wsi Związku Młodzieży Wiejskiej w Myszkowie.

1986

30 – 31 maja – uczestnictwo kapeli w VI Spotkaniu Kapel Ludowych Bułgarii, Jugosławii, Węgier, Danii i Polski w Toruniu.

13-15 czerwca – XI Ogólnopolska Konferencja Dudziarska w Poznaniu. Kapela „Wisieloki” w składzie: Józef Przykłota i Władysław Pląskowski zdobyła II miejsce. Ponadto J. Przykłota otrzymał osobno II miejsce za grę solową.

22-24 sierpnia – Uczestnictwo w Międzynarodowym Festiwalu Dudziarskim w Strakonicach w Czechach

9 listopada – I miejsce w konkursie dudziarskim w Bukówcu Górnym

1987

19 – 21 czerwiec - XII Ogólnopolska Konferencja Dudziarska w Poznaniu. Kapela „Wisieloki” w składzie: Józef Przykłota i Władysław Pląskowski zdobyła II miejsce.

4 październik – Turniej Dudziarzy w Kościanie, gdzie nagrodę najlepszego nauczyciela kapel dudziarskich otrzymał Franciszek Brzeskot z Szymanowa oraz jego uczniowie: Waldemar Szwarc (dudy) i Danuta Bartkowiak (skrzypce), Ewa Kossowska (skrzypce) i Żaneta Lachera (skrzypce)

8-9 listopada – V Konkurs Kapel Dudziarskich im. Floriana i Piotra Ratajczaków w Bukówcu Górnym. I miejsce w kategorii kapel młodzieżowych zajęła kapela w składzie W. Szwarc i D. Bartkowiak. W kategorii kapel seniorów I miejsce otrzymała kapela w składzie Józef Przykłota i Bolesław Kupczyk.

1988

27-29 maj – I Prezentacja Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Zrzeszonych w Ogólnopolskiej Radzie Ludowych Zespołów Artystycznych w Inowrocławiu. Przyznana została nagroda dla młodzieżowej kapeli „Wisieloki”

4 czerwca – I Ogólnopolski Związkowy Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych w Błażejewku. Kapela Dziecięca „Wisieloki” otrzymała I miejsce.

16 październik – XIX Turniej Dudziarzy Wielkopolskich w którym Franciszek Brzeskot z zespołu „Wisieloki” otrzymał nagrodę za naukę gry na skrzypcach przewiązanych.

1989

8 październik kapela dudziarska otrzymała dyplom za udział w XX Jubileuszowym Turnieju Dudziarzy Wielkopolskich w Kościanie.

1990

29 czerwiec – 1 lipiec – Młodzieżowa kapela „Wisieloki” zdobyła I nagrodę na XXIV Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu.

3 listopada na Konkursie Dudziarzy w Bukówcu Górnym I nagrodę otrzymała kapela „Wisieloki” zarówno młodzieżowa jak i seniorów.

1992

28 listopad – Zespół „Wisieloki” występował w Galerii Porczyńskich w Warszawie podczas spotkania młodzieży z prymasem Józefem Glempem.

1993

październik – Anna i Franciszek Brzeskot zostali laureatami Nagrody Oskara Kolberga.

1994

9 październik – Debiut młodzieżowej kapeli w składzie Danuta Bartkowiak (skrzypce) i Michał Umławski (dudy) na XXV Turnieju Dudziarzy Wielkopolskich.

26 listopada – Koncert jubileuszowy z okazji XX-lecia „Wisieloków”

1995

2 grudnia – Konkurs Dudziarski w Bukówcu Górnym

1996

27-30 czerwca - Młodzieżowa kapela „Wisieloki” w składzie Małgorzata Umławska (skrzypce) i Michał Umławski (dudy) zdobyła I nagrodę na XXX Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu.

                                                                                                          Opr. Michał Umławski