ul. B. Chrobrego 3a,
64-100 Leszno

Wisieloki

Repertuar Wisieloków

REPERTUAR WOKALNO - MUZYCZNY

Kształtowanie się repertuaru wokalno-muzycznego jest uzależnione od ciągłego napływu starych piosenek i przyśpiewek. Zbieraniem i kompletowaniem repertuaru zajmuje się Franciszek Brzeskot. W swej mozolnej lecz pożytecznej pracy napotyka na trudności. Ostatnie pokolenie Chazaków niechętnie udostępnia bezpłatnie piosenki swoich dziadów i ojców.

Wielu z nich ukrywa wręcz, że cokolwiek posiada z tych cennych rzeczy. Na szczególne wyróżnienie zasługuje dwóch mieszkańców Szymanowa: Katarzyna Bartkowiak i Kazimierz Kowalski, którzy posiadają bogaty zbiór piosenek chazackich i chętnie je udostępniają.

Członkowie zespołu niejednokrotnie proponują własne słowa do przyśpiewek. Dwie z nich, znajdujące się w prywatnym rękopisie Franciszka Brzeskota zamieszczono poniżej:

„Stara chałupka wiatr nią pomiata Pożyczkę w banku zaciągnął tata - ło jej

Ale gdy myślał już o pustakach

Musiał synkowi wpłacić na fiata –

A gdy już w hucie zamówił żużel

Musiał wesele wyprawić córze

Dziś nie ma forsy i nie ma chaty

Zostały mu się raty i spłaty

Więc posłuchajcie co roz się stało

Dziewięć tysięcy w Sopie leżało

A właśnie dzisiaj jest losowanie

Może ten ciągnik nam się dostanie

Ale ten ciągnik to jeszcze mało

Krytą przyczepę by się przydało


Za dnia ciągnikiem byśmy orali

W wieczór na występ byśmy jechali

To tylko żarty, takie złudzenia

Nie ma ciągnika więc dowidzenia"

„Czerwone liczka masz jasne oczy

Chodziuł ja do Ciebie jak miesiąc na niebie

We dnie i w nocy

Oj chodziuł ja chodziuł nic nie zyskał

Tyle było mego, tyle było mego

Com cię uściskał

Com cię uściskał i ucałował

Jak mi się rozpomni, jak mi się rozpomni

Będę żałowoł"

Bardzo wiele materiału wokalno-muzycznego, z którego zespół korzysta zgromadzone jest na taśmach magnetofonowych, które były rejestrowane przez Franciszka Brzeskota podczas jego wyjazdów na tereny Chazów i Wielkopolski w poszukiwaniu ww. materiałów. W ten sposób udało mu się zebrać wiele przyśpiewek i piosenek chazackich, z których duża część wykorzystana jest w obecnym repertuarze Zespołu Regionalnego „Wisieloki". W ogromnych zbiorach znalazły się też piosenki i przyśpiewki z innych regionów Wielkopolski (szamotulskie, lubuskie, biskupiańskie).

Na tym materiale opiera się repertuar wokalno-muzyczny prezentowany w poszczególnych wiązankach. Na szczególną uwagę zasługują, ze względu na bogactwo artystyczne, zbiory biskupiańskie (Okolice Krobi). Dużą pomocą w zebraniu tych materiałów i rejestrowaniu ścieżek dźwiękowych z autentycznym materiałem Biskupizny służy zaprzyjaźniona z zespołem, Stanisława Puślednik, poetka ludowa tego regionu.

 

oprac. Michał Umławski