ul. B. Chrobrego 3a,
64-100 Leszno

Zwyczaje, podobnie jak wszystkie inne elementy kultury Słowian, kształtowały się na podłożu gospodarczym związanym ściśle z rolnictwem, które obok hodowli stanowiło główne źródło utrzymania ludności. Na tym podłożu wykształciły się wśród rolniczych ludów słowiańskich pewne ustalone normy społeczne i ekonomiczne, jak równie szereg obrzędów między innymi dożynki, wchodzące w skład zwyczajów, obchodzonych na podstawie kalendarza obrzędowego.

Czytaj więcej...

Krajobraz kulturowy powstaje w wyniku wielowiekowego oddziaływania mieszkańców na przyrodę, przekształcania jej w harmonii z warunkami środowiska i prawami przyrody. Jeszcze dzisiaj na konkretnych przykładach, można prześledzić wpływ człowieka na środowisko oraz kształtowanie się i przemiany myślenia ekologicznego. Obok niezaprzeczalnych walorów przyrodniczych, właśnie krajobraz kulturowy stanowi o dużej atrakcyjności regionu.

Krajobraz kulturowy jest znakiem tożsamości danego regionu, przechowuje, bowiem świadectwa działalności jego dawniejszych mieszkańców. Przez wiele lat niszczony, znalazł się obecnie w sferze zainteresowań środowisk związanych zarówno z działalnością naukową jak również ochroną dziedzictwa kulturowego.

Czytaj więcej...

Podkategorie