ul. B. Chrobrego 3a,
64-100 Leszno

"Polynie zuru" w chazocki Wielki Czwortek przygotowali: Katarzyna Klefas (Przedszkole w Ugodzie) i Michał Umławski (Fundacja Dudziarz.eu, ZR Wisieloki), Nadzór merytoryczny - Grażyna Konopka (Prezes SZR Wisieloki) na podstawie scenariusza widowiska regionalnego opartego o zwyczaj chazacki - Palenie Żuru, opracowanego dla Zespoły Regionalnego „Wisieloki” w 1978 r. Reżyserem była wówczas Anna Brzeskot (założycielka i wieloletnia kierowniczka Zespołu), a scenariusz opracował Zdzisława Smoluchowskiego (pracownik ówczesnego Wojewódzkiego Domu Kultury w Lesznie)

Scenariusz ten stanowi własność intelektualną Zespołu Regionalnego Wisieloki i znajduje się w archiwum Fundacji Dudziarz.eu.
Scenariusz i realizacja zostały zatwierdzone przez grono etnografów UAM pod przewodnictwem prof. Mirosławy Bobrowskiej.

 Polynie zuru

Film zrealizowany w 1986 r. W realizacji udział wzięli dzieci, młodzież i dorośli - członkowie Zespołu Regionalnego Wisieloki.

9 maja 2015 r. w Baborówku hucznie obchodzono jubileusz 70-lecia istnienia zespołu, który wydaje się, że istnieje od zawsze. 70 lat to dużo i są powody do dumy. Silne tradycje kultury ludowej w Szamotułach i okolicach wyznaczały tendencje i potrzeba kultywowania ludowej muzyki i tańców jest czymś naturalnym w naszym mieście.

Sobotni jubileusz zorganizowany został znakomicie. Zespół „Szamotuły” zaprezentował piękne stroje, tańce, śpiew, gwarę i humor w znanym „Weselu Szamotulskim”. Na uroczystościach zjawili się dawni członkowie zespołu, ich sympatycy i członkowie innych zespołów folklorystycznych. Pojawili się przedstawiciele miejscowych władz: Starosta Szamotulski Józef Kwaśniewicz wraz ze swoją zastępczynią Beatą Hanyżak, Burmistrz Włodzimierz Karczmarek z zastępcami Wojciechem Rabskim i Dariuszem Wachowiakiem. Obecni byli również radni Miasta i Gminy Szamotuły. Rangę jubileuszu podkreśliła obecność europosłanki Krystyny Łybackiej i posła na Sejm RP Stanisława Kalemby, byłego ministra rolnictwa. Prowadzący imprezę w sposób szczególny wyróżnił dwóch panów: Piotra Michalaka i Macieja Sierpińskiego, którzy pełnili rolę gospodarzy uroczystości. Burmistrz Włodzimierz Karczmarek objął imprezę swoim patronatem.

Czytaj więcej...

90 lat dr jdrasia 4 20150512 1109863412W poniedziałek 11 maja Kapela Dudziarska "Wisieloki" z Szymanowa k. Rawicza miała przyjemność i zaszczyt zagrać na koncercie jubileuszowym z okazji 90 urodzin dr Stanisława Jędrasia, który odbył się w auli PWSZ w Lesznie im. Jana Amosa Komeńskiego. Szanowny jubilat jest autorem publikacji z 1988 r. pt. Tańczą i Śpiewają "Wisieloki" z Szymanowa. Była to druga książka z serii publikacji dotyczących w przeważającej mierze monografii gmin i powiatów byłego woj. leszczyńskiego.

 

Stanisław Jędraś urodził się 8 maja 1925 r . Jest doktorem nauk geograficznych, emerytowanym nauczycielem, aktywnym regionalistą i społecznikiem, autorem i współautorem kilkuset publikacji dotyczących regionu leszczyńskiego. Do najważniejszych należą: - „Kalendarium Miasta Leszna”(rozdział obejmujący okres od 1975-1995 r.),„Zespół Szkół Ekonomicznych im Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie”, „Słownik Biograficzny Leszna” (współautor), „Tańczą i śpiewają „Wisieloki” z Szymanowa”, „Franciszek Rajewski - zasłużony pedagog”, „Dr Jadwiga Wiktoria Mondelska - zasłużony pedagog i dyrektor”, „Osieczna i jej dzieje”, „Gmina Osieczna”, ”50 lat Leszczyńskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego”, „Zeszyty Osieckie”, „Gmina Pakosław: zielona kraina nad Orlą”.Za prace zawodową i społeczną został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Odznaką „Za zasługi dla Oświaty Leszczyńskiej”, Złotą Odznaką ZNP, Odznaka „Za Zasługi dla Postępu Pedagogicznego” „Za Zasługi dla Województwa Leszczyńskiego” Honorową Odznaką Przyjaciół Harcerstwa.
Stanisław Jędraś jest aktywnym członkiem Leszczyńskiego Towarzystwa Kulturalnego i Polskiego Związku Pszczelarskiego. 90 lat dr jdrasia 2 20150512 1518780733

majowka muzyczna 2 20150512 1618154421Dzisiejszy dzień również minął nam ciekawie. Graliśmy na 5 Muzycznej Majówce w Szkole Muzycznej w Lesznie. Uczeń Szkoły Muzycznej i członek kapeli dudziarskiej Adam Kutrowski najpierw zainaugurował prezentacje muzyczne wspólnie z kapelą dudziarską, a następniemajowka muzyczna 1 20150512 1149029588 bardzo interesująco zaprezentował się wspólnie ze swoimi kolegami ze Szkoły Muzycznej, grając z nimi na dudach wielkopolskich z towarzyszeniem fagotu i bębna.

dzien europy 2015 2 20150512 1294505462W sobotę 09.05.2015 r. przedstawiciele Kapeli Dudziarskiej Ignysie z Leszna brali udział w Dniach Europy. Impreza odbyła się na leszczyńskim rynku a jej organizatorem był wydział promocji UM Leszna. Fundacja Dudziarz.eu miała również swoje stoisko, przy którym można było się dowiedzieć czym się zajmujemy i jak ważny jest dla nas rodzimy folklor.

dzien europy 2015 1 20150512 1820401057

Zapraszamy również do udziału w próbach kapeli w każdą środę o 18.00 w klubie OBOK przy ul. Aptekarskiej w Lesznie. Udział w próbach jest bezpłatny. Fundacja zapewnia instrumenty do nauki gry.

Czytaj więcej...

Rawicz, sierpień 2009

          

                   Chazackich spotkań początki

Był rok 2001, kiedy to ze względu na sędziwego już wówczas Franciszka Brzeskota, budowniczego dudów i nauczyciela gry na nich, postanowiono zorganizować w Szymanowie, miejscu jego zamieszkania „Wielkopolskie Spotkania Budowniczych Dud i Kozłów”.

Zainteresowany tym był przede wszystkim Michał Umławski - jeden z uczniów p. Brzeskota, a pomysł podsunął mu główny organizator tych spotkań kustosz Muzeum Instrumentów w Poznaniu.

Powodem, dla którego postanowiono zorganizować te spotkania w Szymanowie było umożliwienie uczestnictwa w nich p. Brzeskotowi. Inicjatywę poparli i włączyli się w organizację warsztatów: Rada Sołecka wsi Szymanowo, Dom Kultury w Rawiczu oraz dwaj bracia byli członkowie zespołu „Wisieloki”.

Udane warsztaty dudziarskie rozochociły organizatorów i zaowocowały pomysłem organizowania w Szymanowie cyklicznych spotkań kapel ludowych.

Aby uczcić pamięć o nieżyjących już niestety folklorystach ziemi chazackiej, założycielach istniejącego w Szymanowie zespołu „Wisieloki” spotkaniom tym postanowiono nadać nazwę „Chazackie Spotkania Kapel Ludowych im. Anny i Franciszka Brzeskotów”.

Pierwsze Chazackie Spotkania odbyły się 11 sierpnia 2002 roku, zaproszono na nie dudziarzy, koźlarzy oraz różne kapele i zespoły folklorystyczne z wielu regionów Polski. „II Chazackie Spotkania Kapel Ludowych im. Anny i Franciszka Brzeskotów” odbyły się w 2003 roku i nabrały już charakteru międzynarodowego, gdyż gościły też kapele i zespoły z zagranicy.

I tak już od 8 lat zawsze w sierpniu Szymanowo rozbrzmiewa ludową muzyką. Występom towarzyszą różne inne atrakcje, a spotkania gromadzą zarówno znawców muzyki i kultury ludowej, jak i chętnych jej posłuchać mieszkańców okolicznych miejscowości. Miejscem corocznych spotkań jest plac przy świetlicy wiejskiej w Szymanowie.

Opracowała: Beata Niedbała