ul. B. Chrobrego 3a,
64-100 Leszno

Wielkopolskie

Chazackie Spotkania Kapel Ludowych

Rawicz, sierpień 2009

          

                   Chazackich spotkań początki

Był rok 2001, kiedy to ze względu na sędziwego już wówczas Franciszka Brzeskota, budowniczego dudów i nauczyciela gry na nich, postanowiono zorganizować w Szymanowie, miejscu jego zamieszkania „Wielkopolskie Spotkania Budowniczych Dud i Kozłów”.

Zainteresowany tym był przede wszystkim Michał Umławski - jeden z uczniów p. Brzeskota, a pomysł podsunął mu główny organizator tych spotkań kustosz Muzeum Instrumentów w Poznaniu.

Powodem, dla którego postanowiono zorganizować te spotkania w Szymanowie było umożliwienie uczestnictwa w nich p. Brzeskotowi. Inicjatywę poparli i włączyli się w organizację warsztatów: Rada Sołecka wsi Szymanowo, Dom Kultury w Rawiczu oraz dwaj bracia byli członkowie zespołu „Wisieloki”.

Udane warsztaty dudziarskie rozochociły organizatorów i zaowocowały pomysłem organizowania w Szymanowie cyklicznych spotkań kapel ludowych.

Aby uczcić pamięć o nieżyjących już niestety folklorystach ziemi chazackiej, założycielach istniejącego w Szymanowie zespołu „Wisieloki” spotkaniom tym postanowiono nadać nazwę „Chazackie Spotkania Kapel Ludowych im. Anny i Franciszka Brzeskotów”.

Pierwsze Chazackie Spotkania odbyły się 11 sierpnia 2002 roku, zaproszono na nie dudziarzy, koźlarzy oraz różne kapele i zespoły folklorystyczne z wielu regionów Polski. „II Chazackie Spotkania Kapel Ludowych im. Anny i Franciszka Brzeskotów” odbyły się w 2003 roku i nabrały już charakteru międzynarodowego, gdyż gościły też kapele i zespoły z zagranicy.

I tak już od 8 lat zawsze w sierpniu Szymanowo rozbrzmiewa ludową muzyką. Występom towarzyszą różne inne atrakcje, a spotkania gromadzą zarówno znawców muzyki i kultury ludowej, jak i chętnych jej posłuchać mieszkańców okolicznych miejscowości. Miejscem corocznych spotkań jest plac przy świetlicy wiejskiej w Szymanowie.

Opracowała: Beata Niedbała