ul. B. Chrobrego 3a,
64-100 Leszno

Ogólnopolskie

13 Ogólnopolskie Konfrontacje Kapel Dudziarskich - Poznań 2015

Jest to już 13. z kolei edycja imprezy (wznowionej przez WBPiCAK i Oddział Poznański SPAM po kilkunastoletniej przerwie) tradycyjnie łączącej w sobie prezentacje kapel dudziarskich i koźlarskich, warsztaty dla młodych muzyków oraz seminarium poświęcone ochronie ludowej muzyki i instrumentów charakterystycznych dla naszego regionu.

Dudy – instrument niegdyś popularny na terenie prawie całej Polski – spotkać można obecnie w niewielu miejscach. Najwięcej, bo aż 5 ich odmian (dudy kościańskie, gostyńskie, kozioł weselny i ślubny oraz sierszenki) występuje w Wielkopolsce, poza naszym regionem znane są tylko 3 odmiany: na Podhalu – koza podhalańska, w Beskidzie Śląskim – gajdy i w okolicach Żywca – dudy żywieckie.

W tym roku zaprosiliśmy najlepszych muzyków ze środkowej i południowej Wielkopolski (kapele dudziarskie), z Wielkopolski zachodniej (kapele kozła weselnego) oraz z Podhala.                                                                                                Program

Konfrontacje to spotkanie nie tylko muzyków, ale też budowniczych dud, którzy przywożą wykonane przez siebie w ciągu ostatniego roku. Są one oceniane przez specjalistów pod względem zgodnego z tradycją wykonania oraz jakości brzmienia. Wykonanie takiego instrumentu tradycyjnymi metodami wymaga kilkumiesięcznej, żmudnej pracy i wysokich kwalifikacji, dlatego budowniczych dud jest w Polsce tylko kilku.

W sobotę 16 maja 2015 r. (godz. 16.00) odbędą się w WBPiCAK warsztaty dla młodych muzyków połączone z prelekcją, a o godz. 18.30 w Parku Muzeum Etnograficznego pierwszy koncert kapel i solistów oceniany przez jurorów (inaugurujący jednocześnie tegoroczną poznańską „Noc muzeów”) z gościnnym udziałem Zespołu Folklorystycznego „Wielkopolanie”.

W niedzielę 17 maja 2015 r. o godz. 10.30 rozpocznie się seminarium w WBPiCAK poświęcone zagadnieniu ochrony tradycyjnej muzyki dudziarskiej i doboru repertuaru, po czym muzycy przeniosą się na Stary Rynek, by o godz. 15.00 zagrać przed Ratuszem dla poznańskiej publiczności.

Grę muzyków oraz instrumenty oceniać będą uznani specjaliści w dziedzinie etnomuzykologii, prof. prof.: Zbigniew Przerembski (z Warszawy,) Bogusław Linette i Kazimierz Budzik (z Poznania), którzy jednocześnie wygłoszą prelekcje na seminarium.

Ogólnopolskie Konfrontacje Kapel Dudziarskich przygotowuje i realizuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu wraz z Oddziałem Poznańskim Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków oraz Muzeum Etnograficznym w Poznaniu, przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ogólnopolskie Konfrontacje Kapel Dudziarskich 2015Ogólnopolskie Konfrontacje Kapel Dudziarskich przygotowuje i realizuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu wraz z Oddziałem Poznańskim Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków oraz Muzeum Etnograficznym w Poznaniu, przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

 

Źródło:http://www.wbp.poznan.pl/folklor/przeglady/ogolnopolskie-konfrontacje-kapel-dudziarskich-2015/#Og%C3%B3lnopolskie