ul. B. Chrobrego 3a,
64-100 Leszno

Ogólnopolskie

48 OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU KAPEL I ŚPIEWAKÓW LUDOWYCH

PROTOKÓŁ

Z POSIEDZENIA JURY

48 OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU

KAPEL I ŚPIEWAKÓW LUDOWYCH

z dnia 29 czerwca 2014 roku

 

 

Jury w składzie:

 

1.  prof. dr  hab. JAN ADAMOWSKI – przewodniczący

2.  mgr MARIA BALISZEWSKA

3.  prof. dr hab. JERZY BARTMIŃSKI

4.  mgr ALEKSANDRA BOGUCKA

5.  mgr MARIAN CHYŻYŃSKI

6.  prof. dr hab. PIOTR DAHLIG

7.  mgr JACEK JACKOWSKI

8.  REMIGIUSZ MAZUR-HANAJ

9.  prof. dr hab. BOŻENA MUSZKALSKA

10.    dr JANINA BIEGALSKA – sekretarz jury

wysłuchało w dniach 27 – 28 czerwca 2014 r.:

16 Kapel,

28 Zespołów Śpiewaczych,

13 Instrumentalistów,

28 Solistów Śpiewaków,

10wykonawców w kategorii folkloru rekonstruowanego

oraz 22 grupy w konkursie „DUŻY - MAŁY”.

Jury stwierdza, że w konkursie festiwalowym wzięło udział około 800 artystów ludowych z 14 województw.

Jury oceniając dobór regionalnego repertuaru, cechy regionalnego stylu oraz poziom artystyczny, przyznało następujące nagrody i wyróżnienia na łączną kwotę

45 tysięcyzłotych, z czego:

- 35000 zł ufundowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

- 6000 zł Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

- 4000 zł Burmistrz Miasta Kazimierz Dolny

 

W KATEGORII KAPEL

BASZTĘ - nagrodę główną w tej kategorii w wysokości 2000 zł przyznano Kapeli z Bukowiny Tatrzańskiej, woj. małopolskie

 

         Trzy równorzędneI nagrody po 1200 zł każda otrzymują:

Kapela „Trzcinicoki” z Trzcinicy, woj. podkarpackie

Kapela Stacha z Dzwoli, woj. lubelskie

Kapela Jana Wochniaka z Wieniawy, woj. mazowieckie

 

        Trzy  równorzędneII nagrody po 800 zł otrzymują:

Kapela „Łapanowianie” z Łapanowa, woj. małopolskie

Kapela „Chłopcy z Nowoszyszek”, woj. podlaskie

Kapela „Powiśloki” z gminy Maciejowice, woj. mazowieckie

 

        Dwie równorzędne III nagrody w wysokości 600 zł przyznano:

 Kapeli Braci Cicheckich z Grądek, woj. mazowieckie

Kapeli Koźlarskiej „Świecary” z Nowego Kramska i Lasek, woj. wielkopolskie

 

         Cztery równorzędne wyróżnieniapo 300 zł dla:

Rodzinnej Kapeli Foktów z Ostrołęki, woj. mazowieckie

Kapeli Stanisława Figielskiego z Goniwilka Nowego, woj. mazowieckie

Kapeli Spod Kowala, woj. kujawsko-pomorskie

Młodzieżowej Kapeli Dudziarskiej „Sokoły” z Kościana, woj. wielkopolskie

 

W KATEGORII ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH

BASZTĘ – nagrodę główną w wysokości 2000 zł przyznano Męskiej Grupie Śpiewaczej„Pogórzanie” z Jastrzębi, woj. małopolskie

          Dwie równorzędne I nagrodyw wysokości 1200 zł otrzymują:

Zespół Śpiewaczy „Dorbozianki” z Dorboz, woj. lubelskie

Zespół Śpiewaczy „Rozkopaczewianki” z Rozkopaczewa, woj. lubelskie

 

          Cztery równorzędne II nagrody po 700 zł  dla:

Zespołu Śpiewaczego „Blinowianki” z Blinowa, woj. lubelskie

Zespołu Śpiewaczego „Ostałki” z Ostałówka, woj. mazowieckie

Zespołu Śpiewaczego „Jezioranki” z Jezierska, woj. łódzkie

Zespołu Śpiewaczego „Jarzębina” ze Skorzenic, woj. dolnośląskie

 

          Cztery równorzędne III nagrody po 500 zł przyznano:

Zespołowi Śpiewaczemu „Zakukała kukułecka” z Gałek, woj. mazowieckie

Zespołowi Śpiewaczemu „Malinki” z Malinnik, woj. podlaskie

Zespołowi Śpiewaczemu „Prząśniczki” z Kowali Oleckich, woj. warm.-mazurskie

Zespołowi Śpiewaczemu „Wrzosy” z Moniek, woj. podlaskie

 

         Trzy równorzędne wyróżnienia po 250 zł dla:

Zespołu Śpiewaczego „Swojacy” z Sitna, woj. zachodniopomorskie

Zespołowi „Jankowskie Wolanki” z Woli Jankowskiej, woj. łódzkie

Gminnego Zespołu Pieśni Ludowej z Daleszyc, woj. świętokrzyskie

 

 

W KATEGORII SOLISTÓW INSTRUMENTALISTÓW

BASZTĘ – nagrodę główną festiwalu w wysokości 1000 zł przyznano Piotrowi Majerczykowi „Tyrlity”, instrumentaliście z Poronina, woj. małopolskie

 

         Trzy równorzędne I nagrody w wysokości 800 zł otrzymują:

Zdzisław Marczuk,skrzypekz Zakalinek, woj. lubelskie

Jan Kępa, skrzypekz Bobrowca, woj. łódzkie

Józef Różyński grający na heligonce, z Bochni, woj. małopolskie

 

          Dwie równorzędne II nagrodyw wysokości 600 zł otrzymują:

Mieczysław Czapla,skrzypek z Gazomi Nowej, woj. łódzkie

Mateusz Strzelecki, skrzypek zRadomia, woj. mazowieckie

 

           Dwie równorzędneIII nagrody w kwocie 400 zł otrzymują:

Mikołaj Taberski, grający na koźle weselnym, z Przyprostyni, woj. wielkopolskie

Krzysztof Kuśnierek,dudziarzzKościana, woj. wielkopolskie

 

           Trzywyróżnienia w wysokości  150 zł dla:

Zygmunta Mazura, harmonistyz Zahorowa, woj. lubelskie

Wacława Imiołka, harmonistyz Jedlanki, woj. mazowieckie

Wojciecha Streubela, skrzypka z Leszna, woj. wielkopolskie

 

 

W KATEGORII SOLISTÓW ŚPIEWAKÓW

BASZTĘ – nagrodę główną festiwalu w wysokości 1000 zł przyznano Krystynie Warkowskiej - Downarowiczz Węgorzewa, woj. warmińsko-mazurskie

 

          Pięć równorzędnychI nagród po 650 zł dla:

Janiny Chmiel z Wólki Ratajskiej, woj. lubelskie

Janiny Schab z Lubochni,  woj. łódzkie

Danuty Kaczmarek ze Śmiłowic, woj. kujawsko-pomorskie

Józefy Stasiuk z Zanowinia, woj. lubelskie

Feliksy Cierlik z Rząsin, woj. dolnośląskie

 

          Cztery równorzędneII nagrodypo 500 zł otrzymują:

Helena Granat z Ostrówka, woj. lubelskie

Małgorzata Makowska z Suwałk, woj. podlaskie

Monika Dudek z Tenczynka, woj. małopolskie

Marianna Przybyszewska z Nowej Wsi Ełckiej, woj. warmińsko-mazurskie

 

           Dwie równorzędne III nagrody po 300 zł dla:

Franciszka Jesiaka z Krobi, woj. wielkopolskie

Idziego Marduły z Wambierzyc, woj. dolnośląskie

 

           Pięćwyróżnień  po150 zł otrzymują:

Urszula Cypcer z Wisły, woj. śląskie

Krystyna Wójcik z Suszki, woj. lubelskie

Stanisława Kazimiera Stańdo z Olszowca, woj. łódzkie

Marianna Bienias z Woli Koryckiej Górnej, woj. mazowieckie

Marianna Śmiłowska z Marzysza, woj. świętokrzyskie

 

 

W KATEGORII FOLKLORU REKONSTRUOWANEGO

BASZTĘ - nagrodę główną w tej kategorii w wysokości 2000 zł przyznano Kapeli „DiaBuBu” z Łodzi, woj. łódzkie

 

            W tej kategorii pierwszej nagrody nie przyznano

 

           II nagrodęw wysokości 700 zł otrzymuje:

Zespół Śpiewaczy „Swańki” z Wyryk, woj. lubelskie

 

           Dwie II nagrody w wysokości 500 zł otrzymują:

Katarzyna Wińska, śpiewaczka i lirnicza z Poznania, woj. wielkopolskie

Agnieszka Łukasik, śpiewaczka z Zofianki Górnej , woj. lubelskie

 

          Cztery równorzędne III nagrody w wysokości 500 zł otrzymują:

Kapela „Tradycja” z Ełku, woj. warmińsko-mazurskie

Kapela Kocona z Opola Lubelskiego, woj. lubelskie

Zespół „Wierzbaki” z Rossosza, woj. lubelskie

Kapela „Biała Muzyka” z Trzciany, woj. podkarpackie

 

W KONKURSIE „DUŻY-MAŁY”

- w grupie instrumentalistów:

 

           I nagrodęw wysokości 600 zł otrzymuje:

Szymon Bafia z uczniami z Zakopanego, woj. małopolskie

 

           DwieII nagrody w wysokości 450 zł dla:

Michała Umławskiego z kapelą „Wisieloki” z Szymanowa i kapelą „Biskupianie” z Krobi, woj. wielkopolskie

Eugeniusza Kopery z Moniką Chudy z Trzciany, woj. podkarpackie

 

           Trzy III nagrody w wysokości 350 zł otrzymują:

Jan Kania  z Łukaszem Olbrysiem z Lelisa, woj. mazowieckie

Jan Prządkaz uczniami ze Zbąszynia, woj. wielkopolskie

Justyna Klimczak z Anetą Klimczak z Lesznej Górnej, woj. śląskie

 

- w grupie śpiewaków:

 

           DwieI nagrody po 500 zł otrzymują:

Irena Krawiec z zespołem „Wisienki” z Kocudzy, woj. lubelskie

Zespół „Szeszupiaki” z Rutki Tartak, woj. podlaskie

 

           DwieII nagrody po 400zł otrzymują:

Marcin Lićwinko z Zuzanną Kozłowską z Augustowa, woj. podlaskie

Jadwiga Sawicka z wnukiem Piotrem Buzą z Dubeninek , woj. warm.-mazurskie

 

           III nagrodęw wysokości350zł otrzymuje:

Janina Schab z Anną Bystrońską z Lubochni, woj. łódzkie

 

           Cztery wyróżnienia  po200 zł otrzymują:

Urszula Cyper z uczniami z Wisły, woj. śląskie

Franciszka Bydychaj z uczennicami z Sielca, woj. lubelskie

Wojciech Wittke z Hubertem Wittke z Dąbrówki Wielkopolskiej, woj. lubuskie

Zofia Gut z grupą dziewcząt z Bandyś, woj. mazowieckie

 

OGÓLNE UWAGI I ZALECENIA KOMISJI ARTYSTYCZNEJ

Jury 48 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych składa serdeczne gratulacje wszystkim laureatom i uczestnikom spotkania Kazimierskiego.  W festiwalu licznie zaprezentowali się  artyści ludowi z większości regionów Polski. Jury pozytywnie zauważyło ten fakt, że do aktywnie uczestniczących dotąd w Festiwalu regionów dołączyli również dotychczas rzadziej biorący udział przedstawiciele województwa zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego, którzy zdobyli także nagrody i wyróżnienia. Liczymy, że w kolejnym roku  zaprezentują się już wszystkie polskie regiony, w tym także Kaszuby.

Cieszy fakt, że zainteresowanie pielęgnowaniem tradycyjnego śpiewu i muzykowania rośnie wśród młodego pokolenia. W bieżącym roku komisja stwierdza szczególnie wysoki poziom artystyczny w konkursie Mistrz i Uczeń. Daje to nadzieję na prawidłową realizację podstawowych założeń Festiwalu także w przyszłości. Komisja Artystyczna stwierdza, że rozszerzenie formuły festiwalu o kategorię folkloru rekonstruowanego dodatkowo ożywiło i zwiększyło zainteresowanienim wśród młodzieży, która w ten sposób czynnie włącza się w proces podtrzymywania tradycji ludowych i narodowych. Ze względu na zwiększone zainteresowanie i wysoki poziom artystyczny uczestników, a w konsekwencji także na zwiększoną liczbę laureatów,jury postuluje zintensyfikowanie starań o pozyskanie większych funduszy na nagrody. Tegoroczny Festiwal odbywa się w „Roku Kolbergowskim”, co zostało uwzględnione w jego programie. Festiwal bowiem w bezpośredni sposób realizuje idee, jakie przyświecały działalności tego zasłużonego dokumentalisty i badacza kultury.

Komisja z uznaniem podkreśla starania wykonawców o zachowanie w swoich prezentacjach autentycznego języka regionalnego oraz regionalnych strojów. Jednocześnie przypominamy o potrzebie ściślejszego przestrzegania wymogów regulaminowych, co szczególnie dotyczy konkursu „Duży - Mały”. Mistrz nie może bowiem występować w podwójnej roli: ucznia i mistrza. Także znane z kapel dudziarskich „skrzypce podwiązane” nie powinny być prezentowane jako instrument solowy. Nie jest to bowiem zgodne z ich rolą. Zwracamy również uwagę na niepotrzebne rozwlekanie utworów pieśniowych.

Komisja w dalszym ciągu podtrzymuje zachętę do poszukiwania lokalnych wariantów poszczególnych utworów i prezentowania różnych gatunków folkloru słowno-muzycznego. Jury przypomina, że głównym celem Festiwalu jest ochrona tradycyjnego repertuaru oraz tradycyjnego stylu muzykowania i śpiewu, co jest zgodne z ratyfikowaną przez Polskę konwencją UNESCO 2003 w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Komisja  równocześnie apeluje, aby nie powtarzać w kolejnych prezentacjach konkursowych tego samego repertuaru.

Cieszy coraz intensywniejsze zainteresowanie działalnością Klubu Festiwalowego TYNDYRYNDY, którego formuła jest interesującym dopełnieniem głównych idei Festiwalu. Z uznaniem dostrzegamy również nawiązanie współpracy z innymi instytucjami kultury jak Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Muzeum Wsi Radomskiej, Muzeum Mazowieckie w Płocku,Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk iInstytut Oskara Kolberga w Poznaniu, z nadzieją na dalszą, owocną współpracę. Umożliwiło to zorganizowanie większej ilości imprez towarzyszących oraz specjalnego seminarium poświęconego postaci i działalności Oskara Kolberga.

         Jury dziękuje bezpośrednim organizatorom, w tym zwłaszcza Wojewódzkiemu Ośrodkowi Kultury w Lublinie, za zapewnienie sprawnego i niezakłóconego przebiegu 48 festiwalu. Wyrażamy radość z powodu możliwości ponownego goszczenia w odnowionych murach Kazimierskiego Ośrodka Kultury i w murach nowego Muzeum Nadwiślańskiego, co znakomicie usprawnia organizację imprezy.  Dziękujemy też patronom medialnym, a szczególnie tym mediom, które czynnie uczestniczą w bieżącym relacjonowaniu, dokumentowaniu i promowaniu idei festiwalowych oraz jego niepowtarzalnej atmosfery. 

Serdeczne podziękowania jury kieruje także do fundatorów nagród:  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie oraz Burmistrza Kazimierza Dolnego, licząc na dalsze wsparcie.

Jury apeluje do władz samorządowych wszystkich szczebli, aby w dalszym ciągu wspierały artystów ze swoich obszarów administracyjnych. Ich działalność jest przecież  sposobem promocji lokalnej kultury oraz własnych regionów na forum ogólnopolskim. Komisja z uznaniem dostrzega obecność w Kazimierzu, razem z wykonawcami, przedstawicieli władz samorządowych różnych szczebli. Dla artystów ludowych jest to znakomite wsparcie i dowód uznania ich talentu oraz osiągnięć artystycznych.

Jury składa również podziękowanie konferansjerom tj.: Annie Adamowicz, Józefowi  Brodzie i Witoldowi Kuczyńskiemu, którzy nie tylko kompetentnie zapowiadali program występów, ale także pomagali wykonawcom w przełamywaniu stresów związanych z ich indywidualnymi występami.

Tradycja ludowego śpiewu i muzykowania jest cenną i istotną częścią polskiego, niematerialnego dziedzictwa kulturowego, która to część nie może zostać zaprzepaszczona w nowych warunkach cywilizacyjnych. Stanowi ona bowiem o tożsamości lokalnej, regionalnej i narodowej w zjednoczonej Europie. Komisja z pełnym przekonaniem stwierdza, że Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu powinien być traktowany jako realizacja postulatów zawartych w Konwencji  UNESCO z 2003 roku o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego, ratyfikowanej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w grudniu 2010 roku i ustawowo przyjętej przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2011. Także sama instytucja, jaką jest Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych powinna zostać uznana za ważną i sprawdzoną formę realizacji wspomnianej konwencji i wpisana na „listę dobrych praktyk”.

Komisja postuluje potrzebę zorganizowania przed nową edycją festiwalu spotkania Rady Programowej w celu omówienie dotychczasowych doświadczeń, w szczególności w odniesieniu do kategorii folkloru rekonstruowanego.

Potrzebny jest też namysł nad zbliżającym się jubileuszem związanym z 50-leciem Festiwalu. Realizacja jubileuszowego święta folkloru w Kazimierzu Dolnym będzie bowiem wymagała wcześniejszego zaplanowania zarówno działań doraźnych jak i długoplanowych, które zapewnią godną realizację imprezy.

 

źródło: http://www.wok.lublin.pl/index.php?item=festiwal-kapel-i-spiewakow-ludowych