ul. B. Chrobrego 3a,
64-100 Leszno

RMD logo2

 

 

 

 

 

II Rawicki Maraton Dudziarski

organizowany jest w ramach zadania

 

WIWATOWISKO 2.2

 

dofinansowanego ze środków:

 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury,

Samorządu Województwa Wielkopolskiego

oraz Gminy RawiczSzanowni Państwo,

W niedzielę, 12 czerwca 2022 r. na rawickim rynku odbędzie się II Rawicki Maraton Dudziarski. Organizatorami tej imprezy są: Fundacja „Dudziarz.eu” oraz Muzeum Ziemi Rawickiej w Rawiczu i Dom Kultury w Rawiczu.

Poprzez realizację tego działania chcemy promować wielkopolskie tradycje dudziarskie oraz popularyzować muzykę dudziarską wpisaną na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego oraz uszanować i upamiętnić obecnych i dawnych mistrzów gry na tym wyjątkowym instrumencie. Do udziału w konkursowych zmaganiach zapraszamy zarówno muzyków dorosłych oraz dzieci i młodzież.  

Mamy nadzieję, iż na rawickiej scenie pojawią się najlepsi dudziarze z całej Wielkopolski. Dlatego zwracamy się z prośbą o upowszechnianie informacji o naszym konkursie i zachęcanie dudziarzy i skrzypków do uczestnictwa w wydarzeniu.

Na zgłoszenia czekamy do 6 czerwca 2022 r.  

Załączamy Regulamin konkursu oraz Kartę zgłoszenia. W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 602 508 472.

 

Protokół RMD 2022

Regulamin RMD

Karta zgłoszenia RMD

logotypy

Krajobraz kulturowy powstaje w wyniku wielowiekowego oddziaływania mieszkańców na przyrodę, przekształcania jej w harmonii z warunkami środowiska i prawami przyrody. Jeszcze dzisiaj na konkretnych przykładach, można prześledzić wpływ człowieka na środowisko oraz kształtowanie się i przemiany myślenia ekologicznego. Obok niezaprzeczalnych walorów przyrodniczych, właśnie krajobraz kulturowy stanowi o dużej atrakcyjności regionu.

Krajobraz kulturowy jest znakiem tożsamości danego regionu, przechowuje, bowiem świadectwa działalności jego dawniejszych mieszkańców. Przez wiele lat niszczony, znalazł się obecnie w sferze zainteresowań środowisk związanych zarówno z działalnością naukową jak również ochroną dziedzictwa kulturowego.

Czytaj więcej...

Nazwę „dudy część uczonych uważa za pożyczkę z tureckiego dudek (flet), część za wyraz rodzimy, dźwiękonaśladowczy, nawiązujący do polskiego: dud-nieć, dudnić, dudek, czeskiego dudlali (mruczeć), wschodnio-litewskiego zdro-bnienia daudate (piszczałka), litewskiego dudenti (nieprzerwanie trąbić), łotew-skiego dudindt (mruczeć, bąkać), niemieckiego tuten (trąbić).[1]

                Dudy zalicza się do instrumentów dętych, a w tej grupie do instrumentów języczkowych, ściślej zaś do rodziny klarnetów, w której dudy stanowią zam-kniętą podgrupę, ponieważ są instrumentem zadymanym nie bezpośrednio usta-mi, ale za pomocą specjalnego zbiornika powietrza. Zbiornik powietrza może być nadymany ustnie lub mechanicznie (za pomocą mieszka/dmuchawy); pi-szczałki zaś bywają wiercone cylindrycznie i wówczas posiadają stroik typu klarnetowego (typ wschodnioeuropejski, tj. dudy wielkopolskie, sierszenki, ko-zioł, gajdy istebniańskie, dudy podhalańskie), albo też konicznie, a wówczas stroik ich jest typu obojowego (typ zachodnioeuropejski, tj. dudy szkockie, bretońskie, hiszpańskie).[2]

Czytaj więcej...