Polityka prywatności

Prezentowana informacja opisuje w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i
wykorzystywane informacje o użytkownikach strony www.dudziarz.eu i jej części
składowych oraz jak wygląda ochrona danych osobowych użytkowników strony.
Przetwarzanie danych osobowych użytkowników strony www.dudziarz.eu i jej części
składowych.
Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osoby fizycznej. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane
i przetwarzane w serwisie www.dudziarz.eu zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Udostępnienie
danych osobowych jest dobrowolne lub obowiązkowe, w zależności od rodzaju usługi.
Szczegółowe regulacje towarzyszące wszystkim usługom mogą wskazywać inne dane
osobowe, których przekazanie jest niezbędne w celu skorzystania z określonej nimi usługi.
Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez
www.dudziarz.eu wyłącznie do kontaktów z użytkownikami, niezbędnych w ramach
wykonania danej usługi.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników portalu jest Fundacja Dudziarz.eu –
Wielkopolskie Kapele Dudziarskie, 64-100 Leszno, ul. Bolesława Chrobrego 3A.
Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się listownie pisząc
na adres Administratora, e-mailem : fundacja@dudziarz.eu lub telefonicznie: 602 508 472.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez serwis
www.dudziarz.eu za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem
należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Administrator może
wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi
użytkowników strony w ramach komunikacji z użytkownikami, którzy wyrazili na to zgodę.
Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia
Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych
przekazanych w ramach uruchomionych usług.
Każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ramach
korzystania z usług lub aplikacji w portalu www.dudziarz.eu , może się zwrócić bezpośrednio
do administratora danych osobowych z prośbą o umożliwienie jej dostępu do nich, ich
poprawienia lub usunięcia, przesyłając wiadomość na adres:
Fundacja Dudziarz.eu – Wielkopolskie Kapele Dudziarskie, ul. Bolesława Chrobrego 3A, 64-
100 Leszno albo adres e-mail: fundacja@dudziarz.eu

Ochrona przetwarzanych danych osobowych

Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim
stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed
dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Ponadto wszystkie osoby
przetwarzające na użytek serwisu www.dudziarz.eu dane osobowe użytkowników, również
na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, posiadają stosowne
upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych.
Udostępnianie danych osobowych

Administrator danych nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza)
zgromadzonych danych osobowych użytkowników portalu osobom trzecim i podmiotom
komercyjnym. Dane, jakie Administrator może ujawnić, mają charakter ogólnych zestawień
statystycznych niepozwalających na identyfikację indywidualnych użytkowników. Ze
względów technicznych Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze
umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych bez zmiany wskazanego powyżej celu ich
przetwarzania.

Przetwarzanie innych danych użytkowników portalu

W ramach serwisu www.dudziarz.eu i jego częściach składowych zbierane są także
informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP). Są one wykorzystywane w celach
technicznych związanych z administracją serwerami. Adresy IP są również wykorzystywane
do zbierania ogólnych statystycznych informacji dotyczących użytkowników odwiedzających
portal.

Ochrona transmisji

Dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła – przesyłane są
za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.
Cookie

Informacje ogólne
Operatorem serwisu www.dudziarz.eu jest Fundacja Dudziarz.eu – Wielkopolskie Kapele
Dudziarskie, ul. Bolesława Chrobrego 3a, 64-100 Leszno. Strona realizuje funkcje
pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
 • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”),
 • poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
  Informacje w formularzach
  Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Serwis może zapisać
  ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).Dane w
  formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika. Dane
  podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza,
  np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
  Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym

niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu
rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych.

Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane
informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych
Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem
zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. Pliki cookies wykorzystywane są w
następujących celach:
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
– określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w
sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania,
opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas
określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.
Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także
automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera
pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies
mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki
cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane
mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz
partnerów.
Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady
korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności
Google Analytics. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w
szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki
użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji
użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach
użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i
edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:
https://www.google.com/ads/preferences/Logi serwera
Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie
serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w
celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą
podlegać:
– czas nadejścia zapytania,
– czas wysłania odpowiedzi,
– nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
– informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
– adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku
gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
– informacje o przeglądarce użytkownika,
– informacje o adresie IP.
Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dane
powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. Udostępnienie
danych
Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie
dozwolonych. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie
za zgodą tej osoby. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez
Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie
wynikającym z żądania. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać
zgodę?
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia
przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów
uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w
skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.W celu zarządzania
ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj
zgodnie z instrukcjami: Internet ExplorerChromeSafariFirefoxOperaAndroidSafari
(iOS)Windows PhoneBlackberryPani/Pana dane osobowe nie będą podlegały
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Skip to content